Welkom op de Sfeerkeepers Portal

Dit is de portal van Sfeerkeepers. Via deze portal heeft men toegang tot een aantal tools ter ondersteuning van de kernwerkzaamheden. 


Aan de hand van een dienstrapportage kunnen sfeerkeepers hun werkzaamheden rapporteren. Van oudsher zijn dienstrapportages bedoeld om verantwoording af te leggen aan de leidinggevende. Je rapporteert precies wanneer wat gebeurd is tijdens je werkzaamheden. Naast deze vorm van interne communicatie is een rapportage ook bedoeld om extern informatie te verschaffen. Sommige gebeurtenissen die een Sfeerkeeper signaleert zijn relevant voor andere ketenpartners.

Stichting Opleidingen Sfeerkeepers heeft een extra dimensie toegevoegd aan de dienstrapportage omdat de ervaringen en incidenten die je als sfeerkeeper meemaakt zowel voor jou, als voor je collega’s bijzonder leerzaam zijn. Waargebeurde incidenten en ervaringen worden in de les gedeeld en met elkaar besproken zodat je ontdekt welke handelingen het meeste effect teweegbrengen in het werkveld.

NB: De ingediende rapportages worden discreet behandeld. De dienstrapportages worden alleen gebruikt voor de daarvoor bestemde doeleinden ten aanzien van de werkzaamheden van stichting Opleidingen Sfeerkeepers en het Sfeerkeepercollege.

Je hebt als het goed is per e-mail de inloggegevens voor je dagboek ontvangen. Neem gerust 
contact op met het projectteam mocht dit niet zijn gebeurd. Na inloggen kun je via Dagboek in het menu starten met het beschrijven van je activiteiten. Voor elke nieuwe gebeurtenis, ervaring of incident dien je een nieuwe rapportage te maken. Je kunt per dag één of meerdere activiteiten aanmaken. Bij het rapporteren van een gebeurtenis kost het invullen ongeveer 20 minuten.

Veelgestelde vragen vindt u bij 
FAQ. Staat uw vraag daar niet bij, neem dan gerust contact op met het projectteam.